Gücü kadrosunda

  • Dolar 7.1664
  • Euro 8.7356
  • GR ALTIN 414
  • ÇEYREK 679.22

“HALK KÜLTÜRÜNDE KADIN” ULUSLAR ARASI SEMPOZYUMU

HARRAN ÜNİVERSİTESİ, HALİLİYE BELEDİYESİ VE MOTİF VAKFI İŞBİRLİĞİNDE “HALK KÜLTÜRÜNDE KADIN” ULUSLAR ARASI SEMPOZYUMU 13-15 MART 2015 / ŞANLIURFA

“HALK KÜLTÜRÜNDE KADIN” ULUSLAR ARASI SEMPOZYUMU

Yer: Harran Üniversitesi Osmanbey Yerleşkesi Fen Edebiyat Fakültesi Salonları

 

13 Mart 2015 – Cuma

 

10.00 Açılış Töreni

          -Saygı Duruşu – İstiklal Marşı
          -Barkovizyon Sunumları
          -Açılış Konuşmaları
M. Zeki BAYKAL – Motif Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı
Fevzi DEMİRKOL – Haliliye Belediye Başkanı§                
Prof. Dr. H. Ercan YENİ – Harran Ünv. Rektör Vekili§                
Selami YILDIZ – T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Adına§                

- Plaket Takdimleri

 

11.00  1. OTURUM  SALON 1    
Oturum Başkanları: 1) Prof. Dr. Ahmet YILMAZ   2) Prof. Dr. Özkul ÇOBANOĞLU

11.00 – 11.15 Prof. Dr. Can ETİLİ ÖKTEN 
Konu: “Etken Ve Edilgen Olarak Türkülerde Kadın”

11.15 – 11.30 Prof. Dr. Şenel ÖNALDI 
Konu: “Gözlerin Türkülerdeki Yankısı”

11.30 – 11.45 Dr. Savaş EKİCİ 
Konu: “Halk Türkülerinden Popüler Müziğe Değişen Kadın Algısı”

11.45 – 12.00 Dr. Shafaq HAJİYEVA 
Konu: “Azerbaycan Halk Kültüründe Aşık Kadınların Rolü”

12.00 – 12.15 Öğr. Gör. Sevilay GÖK AKYILDIZ - Prof. Dr. Nihan YAĞIŞAN 
Konu: “Burdur Türkülerinde Kadın Motifi”

12.15 – 12.30 Arş. Gör. Zehra YILMAZ 
Konu: “Boğaz Çalan Yörük Kadınları”

12.30 – 12.45 Bildirilerin Tartışılması

11.00  1. OTURUM       SALON 2        
Oturum Başkanları: 1) Prof. Dr. M. Zeki KUŞOĞLU   2) Prof. Dr. Zeynep ŞİMŞEK

11.00 – 11.15 Doç. Dr. Cengiz GÖKŞEN - Araştırmacı Rukiye GÖKŞEN 
Konu: “Temel Fıkralarında Kadın”

11.15 – 11.30 Doç. Dr. Habiba MAMMADOVA  
Konu: “Türk Halklarının Kahramanlık Destanlarında Kadın Karakteri”

11.30 – 11.45 Doç. Dr. Tamilla ALİYEVA
Konu: “Kadın Obrazları Sanat Dünyasının Ayrı Bir Görünüşü Gibi”

11.45 – 12.00 Yrd. Doç. Dr. Gülşah Gaye FİDAN 
Konu: “Yazılı Kültür Ortamı Metinlerinden Sindbadnamelerde Kadın”

12.00 – 12.15 Yrd. Doç. Dr. Hatice AZTİMUR 
Konu: “Kültürel Kodların Kadın Emeğinin Formasyonuna Etkileri”

12.15 – 12.30 Öğr. Gör. Sunay AKKAYA 
Konu: “İletişim Kuramları Bağlamında Dede Korkut Hikayelerinde Kadın Kahramanları İkna Stratejileri”

12.30 – 12.45 Bildirilerin Tartışılması

11.00  1. OTURUM  SALON 3         
Oturum Başkanları: 1) Prof. Dr. Fikret TÜRKMEN 2) Prof. Dr. Fügen ÖZCAN ARSLAN

11.00 – 11.15 Prof. Dr. H. Feriha AKPINARLI - Araştırmacı İsmail BALTACI 
Konu: “Geleneksel Kadın Dış Giysilerinden Şanlıurfa Ehramları”

11.15 – 11.30 Doç. Dr. Nejdet GÖK
Konu: "Klasik Dönem Osmanlı Şer'iyye Sicilleri'nden Günümüze Miras Davaları ve Kadınların Hukukuna Tecavüz Meselesi"

11.30 – 11.45 Yrd. Doç. Dr. Gülüzar ÇELEBİLİK - Yrd. Doç. Dr. H. Nurgül BEGİÇ 
Konu: “Pul Sanatçısı Pınar Olgaç’ın “Türk Kadın Başlıkları” Konulu Posta Pulları”

11.45 – 12.00 Uzman Eda DEMİR TOSUNOĞLU 
Konu: “Malatya Beşkonaklar Etnoğrafya Müzesinde Bulunan Kadın Kıyafetleri”

12.00 – 12.15 Öğr. Gör. Sabahattin TÜRKOĞLU 
Konu: “Bazı Hitit Kadın Kıyafetlerinin Anadolu’daki Yansımaları”

12.15 – 12.30 Halk Bilimci - Ressam Ekber YEŞİLYURT 
Konu: “Anadolu’da Kadın Baş Bağlamaları ve Bezemeleri”

12.30 – 12.45 Bildirilerin Tartışılması

11.00  1. OTURUM  SALON 4             
Oturum Başkanları: 1) Prof. Dr. Erman ARTUN 2) Doç. Dr. Ekrem BEKTAŞ

11.00 – 11.15 Yrd. Doç. Dr. İsmail GÜLLÜ 
Konu: “Göç Sürecinde Değişen Geleneksel Kültürel Unsurlar Almanyadaki Türk Kadınları Örneği”

11.15 – 11.30 Yrd. Doç. Dr. Evrim ÖLÇER ÖZÜNEL 
Konu: “Köyden Kente Kadınlar Arası Gelenek Aktarım Mekanı Olarak Gecekondu Kültürü”

11.30 – 11.45 Dr. Aida KUSAMOVA GÜLLÜ 
Konu: “Rusyanın St Petersburg Şehrindeki Azerbaycanlı Kadınlarda Geleneksel Aile İlişkilerinde Değişim”

11.45 – 12.00 Yrd. Doç. Dr. Hadiye KÜÇÜK KARAGÖZ - Psikodrama Terapisti Nurdan YOLDAŞ
Konu: “Öğretmen Adaylarında Sosyodrama İle Bir Eylem Araştırması: Modernite İle Geleneksellik Arasında Kadın”

12.00 – 12.15 Öğr. Gör. Filiz BAŞBAYDAR BELLİ - Öğr. Gör. Evren BELLİ 
Konu: “Geleneksel El Sanatları Ürünlerinin Sürdürülebilirliğinde Kadının Rolü: Bitlis Örneği” 

12.15 – 12.30 Arş. Gör. İmren GECE ÖZBEY 
Konu: “Hanımlara Mahsus Gazete Işığında Osmanlı’nın Son Döneminde Moda Algısının Gelişimi Ve Akisleri”

12.30 – 12.45 Bildirilerin Tartışılması

13.00 – 14.00 Yemek Arası

14.00  2. OTURUM  SALON 1     
Oturum Başkanları: 1) Prof. Dr. İbrahim TELLİOĞLU  2) Doç. Dr. Ozan BİLEN

14.00 – 14.15 Prof. Dr. Ilgar İMAMVERDİYEV 
Konu: “Azerbaycan Saz-Söz Sanatında Kadın Âşıklar”

14.15 – 14.30 Doç. Dr. Merziyye NECEFOVA 
Konu: “Kadın Şairelerinin Poeziyalarında Vatan Konusu”

14.30 – 14.45 Doç. Dr. Vefa İBRAHİMOVA 
Konu: “19. Yüzyıl Azerbaycan Kültürünün Gelişmesinde Kadın Aşıkların Rolü”

14.45 – 15.00 Doç. Dr. Ebülfez EZİMLİ 
Konu: “Karabağ’lı Şaire Fatma Xanım Kemine: “Tükendi Sebr-İ Dilim, Gettiler Amane Meni””

15.00 – 15.15 Yrd. Doç. Dr. İlhan ERSOY 
Konu: “Kırım Tatar Müzik Geleneğinde Taşıyıcı Bir Unsur Olarak Kırım Tatar Kadınları: “Apakaylar” Ve “Kartanaylar”

15.15 – 15.30 Dr. Fatih COŞKUN 
Konu: “Kadın Toplulukları Olarak İzmir’deki Türk Sanat Müziği Amatör Koroları”

15.30 – 15.45 Bildirilerin Tartışılması
15.45 – 15.55 Çay Arası

14.00  2. OTURUM  SALON 2   
Oturum Başkanları: 1) Prof. Dr. Güliz ULUÇ   2) Doç. Dr. Celil ABUZER

14.00 – 14.15 Prof. Dr. Gülnaz ABDULLAHZADE 
Konu: “Dünya Destanlarında Farklı Kadın Karakterleri”

14.15 – 14.30 Doç. Dr. Ahmet Ali ASLAN 
Konu: “Amerika Yerli Kızılderili Ve Türk Halk Kültüründe Destanlaşmış Kadınlar: Günana”

14.30 – 14.45 Yrd. Doç. Dr. Fatih İYİYOL
Konu: “Tarihî-Menkıbevî Türk Destanlarında Kadın Kahraman Tipleri ve Bu Tiplerin İşlevleri” 

14.45 – 15.00 Yrd. Doç. Dr. Cafer ÖZDEMİR 
Konu: “Osmanlı’da Kadın Bağlamında Tokatlı Nuri’nin Bir Destanı”

15.00 – 15.15 Yrd. Doç. Dr. Derya ÖZCAN 
Konu: “Meddah Behçet Mahir’in Hikâyelerinde Kadın Tipler”

15.15 – 15.30 Araştırmacı Talat ÖZER 
Konu: “Battalgazi Destanında Kadın Tipinin Yeri Ve Önemi

15.30 – 15.45 Bildirilerin Tartışılması
15.45 – 15.55 Çay Arası

14.00  2. OTURUM  SALON 3   
Oturum Başkanları: 1) Prof. Dr. Nesrin KARACA   2) Doç. Dr. Şevket ÖKTEN

14.00 – 14.15 Prof. Dr. Fatma ÖZTÜRK - Uzman Gülşah POLAT 
Konu: “Kadının Toplumdaki Kültürel Değişiminin 1920-1950’li Yıllar Arasında Giyim Tarzına Yansıması”

14.15 – 14.30 Prof. Dr. Müzeyyen BUTTANRI 
Konu: “1950’li Yıllarda Eskişehir-Seyitgazi, Çukurağıl Köyü’nde Gelenekler İçinde Kadınlar”

14.30 – 14.45 Doç. Dr. Parvana BAYRAM 
Konu: “Azize Caferzade’nin Celaliyye Adlı Eserinde Geleneksel Azerbaycan Kadın Giyim Kuşamının Ve Süs Unsurlarının Edebi Yorumu”

14.45 – 15.00 Öğr. Gör. Emine TEKER 
Konu: “Kadın Figürünün Yöresel Kültür Özellikleri Bakımından Çocuk Resimlerine Yansımaları (Şanlıurfa Örneği)”

15.00 – 15.15 Yrd. Doç. Dr. Aslı BÜYÜKOKUTAN TÖRET 
Konu: “Kadın Merkezli Geleneksel Sosyal Mekânların Sanal Ortama Aktarılmasına Bir Örnek: Kadınlar Kulübü”

15.15 – 15.30 Öğr. Gör. Mustafa ASLAN 
Konu: “Geçmişten Günümüze Çocuklara Ahlak Eğitimi: Geleneksel Dönemdeki Kadınlar İle Modern Dönemdeki Kadınların Çocuklarına Verdiği Ahlak Eğitimi Arasındaki Anlayış Farkı"

15.30 – 15.45 Bildirilerin Tartışılması
15.45 – 15.55 Çay Arası

14.00  2. OTURUM  SALON 4   
Oturum Başkanları: 1) Prof. Dr. M. Hanefi PALABIYIK   2) Doç. Dr. İbrahim KUTLUAY

14.00 – 14.15 Prof. Dr. Kamil Veli NERİMANOĞLU 
Konu: “Türk Folklorunun Taşıyıcısı Olarak Kadınlar”

14.15 – 14.30 Prof. Dr. Tamilla ABBASHANLI-ALIYEVA 
Konu: “Türkiye-Azerbaycan Halk Şiirinde Kadınlar (Karacaoğlan Molla Penah Vagıf ve Aşık Elesger’in Şiirlerinden Örneklerle”

14.30 – 14.45 Yrd. Doç. Dr. Münir CERRAHOĞLU 
Konu: “Çankırı Halk Kültüründe Kadınlara Özgü Eğlenceler”

14.45 – 15.00 Yrd. Doç. Dr. Zühal ÇETİN ÖZKAN 
Konu: “Günümüz Türkiye Sineması’nda Aile Ve Ailede Toplumsal Cinsiyet Rolleri Bağlamında Kadın’a Yeniden Bir Bakış”

15.00 – 15.15 Okt. Seval KASIMOĞLU 
Konu: “Masallar Ve Toplumsal Cinsiyet: Binbir Gece Masalları Örneğinden Hareketle Erkek Bakış Açısıyla Kadın Kimliği”

15.15 – 15.30 Öğretmen Altynai TOKTOMATOVA 
Konu: “Women İn Kyrgyz Culture (On The Basis Of The Lyrical Poem “Ak Moor” By Suyunbai Eraliev)”

15.30 – 15.45 Bildirilerin Tartışılması
15.45 – 15.55 Çay Arası

15.55  3. OTURUM         SALON 1      
Oturum Başkanları: 1) Prof. Dr. Işıl ALTUN   2) Doç. Dr. Behiye KÖKSEL

15.55 – 16.10 Prof. Dr. Ali ÇELİK 
Konu: “Trabzon Kadının Sosyal Statüsünün Belirlenmesinde Ekonomiye Katkısının Rolü”

16.10 – 16.25 Doç. Dr. Gülnur NEBİULLİNA 
Konu: “Türki Halklar ve Dünya Kültüründe Kadın”

16.25 – 16.40 Yrd. Doç. Dr. Adem KOÇ 
Konu: “Güruh-I Nacinin Saçlı Bacıları: Alevi-Bektaşi İnanç Sisteminde Kadın Olmak”

16.40 – 16.55 Yrd. Doç. Dr. Birsel MATARA 
Konu: “Halk Kültürünün Kadın İmgesinin Fotoğraflarda Temsili”

16.55 – 17.10 Yrd. Doç. Dr. Gönül GÖKDEMİR REYHANOĞLU 
Konu: “Toplumsal Belleğin Aktarımında Nine Rolünün İşlevi: Kıbrıs Türk Kültürü Örneği”

17.10 – 17.25 Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali YOLCU 
Konu: “Feminist Kuram ve Türk Halk Bilimi Çalışmaları”

17.25 – 17.40 Bildirilerin Tartışılması
17.40 – 17.50 Çay Arası

15.55  3. OTURUM  SALON 2   
Oturum Başkanları: 1) Prof. Dr. Ayşe YÜCEL ÇETİN   2) Doç. Dr. Refiye ŞENESEN

15.55 – 16.10 Prof. Dr. Taciser ONUK 
Konu: “Kadının Toplumdaki Kültürel Değişimi(Özet) “İslamiyet Öncesi; Osmanlı Dönemi; Cumhuriyet Dönemi Ve Günümüzde Kadın”

16.10 – 16.25 Prof. Dr. Ali AKSU 
Konu: “Emeviler Döneminde Kadının Durumu”

16.25 – 16.40 Doç. Dr. Hikmet ATİK 
Konu: “Şanlıurfa Ulu Cami Haziresindeki Kadın Mezar Taşları”  

16.40 – 16.55 Yrd. Doç. Dr. Mehmet Nuri GÜLER 
Konu: “Önceki Kültürlerden Günümüze Kadının Kamuya Katılımı”

16.55 – 17.10 Yrd. Doç. Dr. Kürşat KORKMAZ 
Konu: “Barak Yöresinde Berdel Geleneği ve Ezo Gelin”

17.10 – 17.25 Dr. Mustafa AÇA 
Konu: “Rabguzi’nin Kısasü’l-Enbiya’sında Kadın”

17.25 – 17.40 Bildirilerin Tartışılması
17.40 – 17.50 Çay Arası

15.55  3. OTURUM  SALON 3   
Oturum Başkanları: 1) Prof. Dr. Hayrettin İVGİN    2) Doç. Dr. Nimet YAPICI PEHLİVAN

15.55 – 16.10 Prof. Dr. Leyla MİNGAZOVA 
Konu: “Tatar Halk Sözlü Folklorunda Anne İmajı (Simgesi)”

16.10 – 16.25 Doç. Dr. Halil AGAVERDİ 
Konu: “Oğuz Ata Sözlerinde Kadın Konsepti”

16.25 – 16.40 Öğr. Gör. Tülin CENGİZ 
Konu: “Anadolu’nun Yazıya Geçirilmiş En Eski Masallarında Kadın İmajı: "Kanes Kraliçesi, Avcı Kesisi", "Abpu Ve İki Oğlu", "İnek İle Balıkçı"

16.40 – 16.55 Öğr. Gör. Feyyaz SAĞLAM 
Konu: “Balkan Türkleri Manilerinde Kadın”

16.55 – 17.10 Öğr. Gör. Hasan AKÇAY 
Konu: “Karadeniz Kadının Yürekte Saklı Ses: Trabzon Manileri”

17.10 – 17.25 Uzman Nail TAN
Konu: “19. y.y. Osmanlı Toplum Yapısı Çerçevesinde Aşık Tokatlı Nuri’nin Dünya Kadınlarını Değerlendiren Destanı Üzerine””

17.25 – 17.40 Bildirilerin Tartışılması
17.40 – 17.50 Çay Arası

15.55  3. OTURUM  SALON 4   
Oturum Başkanları: 1) Prof. Dr. Asuman GÖLGELİ 2) Doç. Dr. Ayşen KOCA

15.55 – 16.10 Prof. Dr. Muhittin ELİAÇIK 
Konu: “14 - 15 Y.Y. Tıp Kitapları İle Halk Hekimliğinde Kadın Tedavi Usulleri Arasında Bir Mukayese”

16.10 – 16.25 Doç. Dr. Esma REYHAN 
Konu: “Hitit Çağında Anadolu’da Şifacı Kadınlar: Büyücüler”

16.25 – 16.40 Yrd. Doç. Dr. Fatma ERSİN 
Konu: “Bir Halk ve Kadın Sağlığı Sorunu Meme Kanserinde Tamamlayıcı ve Alternatif Tedaviler”

16.40 – 16.55 Dr. Adem SAĞIR 
Konu: “Kadına Yüklenen Mistik Pratiklere Sosyolojik Bir Bakış: Ölümün Geleneksel Meslek Örüntülerde Büyücü Kadından Şifacı Kadına”

16.55 – 17.10 Araştırmacı Mehmet Yaşar DURU 
Konu: “Beden Temizliği Kültürü ve Urfada Kadın Hamamı Geleneği”

17.10 – 17.25 Etnolog Alparslan SANTUR 
Konu: “Anadolu’da Bazı Kadın Halk Hekimleri ve Uygulamaları”

17.25 – 17.40 Bildirilerin Tartışılması
17.40 – 17.50 Çay Arası

17.50       4. OTURUM  SALON 1
Oturum Başkanları: 1) Prof. Dr. Münir ATALAR   2) Doç. Dr. Ergün KOCA

17.50 – 18.05 Prof. Dr. Şehrabanı ALLAHVERDİYEVA 
Konu: “Aslanın Erkeği Dişisi Olmaz”

18.05 – 18.20 Öğr. Gör. İskender YILDIRIM 
Konu: “Dramatik Köy Seyirlik Oyunlarında Tersine Dönmüş Dünya İmgesi ve Kadın Temsilleri”

18.20 – 18.35 Öğr. Gör. Barbaros ANDİÇ 
Konu: “Kadın Figürünün Köy Seyirlik Oyunlarda Konumlanışı ve Kimlik Tarifi”

18.35 – 18.50 Uzman Turgay KABAK 
Konu: “Kadın Merkezli Uygulama ve İnançlar Bağlamında Doğu Karadeniz Kültüründe Kadının Kültürel ve Toplumsal Statüsü”

18.50 – 19.05 Araştırmacı Abuzer AKBIYIK - Araştırmacı Kaynak Kişi Sevgi AKBIYIK 
Konu: “Şanlıurfa’da Geleneksel Kadın Eğlenceleri ve Diğer Toplantılar”

19.05.- 19.20 Bildirilerin Tartışılması

17.50       4. OTURUM   SALON 2
Oturum Başkanları: 1) Prof. Dr. Ali Osman ÖZTÜRK  2) Doç. Dr. Rasim ÖZYÜREK

17.50 – 18.05 Öğr. Gör. Fatma KILINÇ 
Konu: “Gaziantep Yöresi Kadın Oyunlarının Mekân Bağlamında İncelenmesi”

18.05 – 18.20 Okt. Emine GÖZEN 
Konu: “Şanlıurfa Halk Oyunlarında Kadının Toplumsal Yönden Yeri”

18.20 – 18.35 Okutman Özgür Zafer ALKAYA - Okutman Dr. Mustafa KAYA - Doç. Dr. Kürşat GÜLBEYAZ 
Konu: “Tokat Yöresi Omuz Halayının İncelenmesi”

18.35 – 18.50 Araştırmacı Nezir KIZILKAYA 
Konu: “Malatya Yöresi Geleneksel Kadın Giyimi ve Halk Oyunlarına Yansıması”

18.50 – 19.05 Araştırmacı Olcay MUSLU GARNER 
Konu: “Domaniç Geleneksel Kadın Oyunlarının Sürdürülebilirliği: Bir Modele Doğru”

19.05.- 19.20 Bildirilerin Tartışılması

17.50       4. OTURUM    SALON 3
Oturum Başkanları: 1) Prof. Dr. Ali DUYMAZ 2) Doç. Dr. Nilay ERTÜRK

17.50 – 18.05 Prof. Dr. Dolunay ŞENOL - Doç. Dr. Sıtkı YILDIZ 
Konu: “Statü Gerektiren Bir İşte Çalışan Kadınların ‘Kadın Algıları’nın Sosyolojik Bir Değerlendirmesi “Ankara Örneklemi İle””

18.05 – 18.20 Arş. Gör. Nezih TATLICAN 
Konu: “Isparta Geleneksel Meslekleri İçerisinde Kadının Rolü ve Bu Rolün Arttırılmasına Yönelik Düşünceler”

18.20 – 18.35 Öğretmen Seher KEÇE TÜRKER 
Konu: “Çalışan Kadının Toplumdaki Yeri- Kadın Kaç Parça?”

18.35 – 18.50 Vet. Hek. Dr. Semra Sezen ARAL - Prof. Dr. Faruk ARAL 
Konu: “Hayvan Yetiştiriciliğinde Kadınların İşgücüne ve Kararlara Katılımında Aile İçindeki Yeri”

18.50 – 19.05 Uzman Safiye Hale GÜRBÜZ 
Konu: “Kadın Âşıkların Dilinden Kadın”

19.05.- 19.20 Bildirilerin Tartışılması

17.50      4. OTURUM    SALON 4
Oturum Başkanları: 1) Prof. Dr. Halil BUTTANRI  2) Doç. Dr. Halit Altay GÖDE

17.50 – 18.05 Prof. Dr. Asuman GÖLGELİ 
Konu: “Ev Yapımı İlaçlar ve Kadın”

18.05 – 18.20 Prof. Dr. Ilseyar ZAKİROVA 
Konu: “Ebe Ninelerinin Halk Hayatındaki Görevi ve Yeri”

18.20 – 18.35 Arş. Gör. Zeynep YILDIRIM 
Konu: “İran Türkmenleri Arasında Kadın Şifacılar: Göklen ve Nohur Tayfaları Örneğinde”

18.35 – 18.50 Yrd. Doç. Dr. Gazanfer İLTAR – Öğr. Gör. İlkay DOĞRAMACI
Konu: “Giresun İli Kadın Mezar Taşlarında Simge ve Motifler”

18.50 – 19.05 Dr. Deniz GÜNEŞ
Konu: “ Anadolu Alevi – Bektaşi İnancında Kadın Anşa Bacı Örneği”

19.05 - 19.20 Bildirilerin Tartışılması

19.20   KOKTEYL

20.00 SEMPOZYUM KONSER PROGRAMI 

 

 

 

 

 

14 Mart 2015 – Cumartesi

 

09.00  1. OTURUM  SALON 1    
Oturum Başkanları: 1) Prof. Dr. Şenel ÖNALDI  2) Doç. Dr. Cengiz GÖKŞEN

09.00 – 09.15 Prof. Dr. İbrahim TELLİOĞLU 
Konu: “İslam Öncesi Türk Toplumunda Kadının Siyasi ve Hukuki Konumu Üzerine”

09.15 – 09.30 Prof. Dr. Güliz ULUÇ, Arş. Gör. Bilal SÜSLÜ 
Konu: “Ulusal ve Uluslararası Mevzuatta “Çocuk Gelin” Kavramı ve Kitle İletişim Araçlarında Temsili”

09.30 – 09.45 Doç. Dr. İbrahim KUTLUAY 
Konu: “Kuran ve Sünnetin Yasakladığı Kadına Şiddet Uygulamaya Gelenek İzin Verebilir Mi? Hadisler Bağlamında Bir Tahlil”

09.45 – 10.00 Dr. Emine KISIKLI 
Konu: “Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Geçiş Yıllarında Urfa Kadınının Sosyo-Kültürel Yapısı, Adet Ve Gelenekleri”

10.00 – 10.15 Araştırmacı Hakan ÇELİKTEN 
Konu: “Sır Cariyelik Olgusu ve İşlevleri Üzerine”

10.15 – 10.30 Arş. Gör. Recep ÖZDEMİR 
Konu: “İslâm Hukukunda Kadının Mâlî Hakları”

10.30 – 10.45 Bildirilerin Tartışılması
10.45 – 10.55 Çay Arası

09.00  1. OTURUM  SALON 2    
Oturum Başkanları: 1) Prof. Dr. H. Feriha AKPINARLI  2) Öğr. Gör. Sabahattin TÜRKOĞLU

09.00 – 09.15 Doç. Dr. Nilay ERTÜRK – Yrd. Doç. Dr. Esra VAROL
Konu: “Eskişehir Çifteler İlçesinde El Sanatlarının Yaşatılması: Oya Örücülüğü”

09.15 – 09.30 Yrd. Doç. Dr. H. Serpil ORTAÇ - Araştırmacı Buse ÖZNEHİR 
Konu: “Kadın El Sanatlarında Bolu İli Mengen İlçesi İşlemeli Poğ Örtüleri”

09.30 – 09.45 Yrd. Doç. Dr. Ülkü KARA DÜZGÜN 
Konu: “Türkülerimizde Kadın Süs ve Ziynet Eşyaları”

09.45 – 10.00 Öğr. Gör. Elif OKUR TOLUN 
Konu: “Halk Sanatındaki Kadın İmgesinin Türk Resim Sanatına Yansıması”

10.00 – 10.15 Öğr. Gör. Ufuk DEMİRBAŞ 
Konu: “Türk Müziğinde Dilhayat Kalfa ve Gizli Kalmış Bir Makam: “Müselles Makamı”

10.15 – 10.30 Arş. Gör. Merve GÜVEN 
Konu: “Gelenek ile Modernite Arasında Bir Kadın Sanatçı: Nevin Çokay”

10.30 – 10.45 Bildirilerin Tartışılması
10.45 – 10.55 Çay Arası

09.00  1. OTURUM  SALON 3    
Oturum Başkanları: 1) Prof. Dr. Müzeyyen BUTTANRI   2) Halk Bilimci - Ressam Ekber YEŞİLYURT

09.00 – 09.15 Prof. Dr. Nesrin KARACA 
Konu: “Sivas Evlenme Geleneği İçinde “Gelin” Kültürü ya da Kadının “Eşik” Durumu”

09.15 – 09.30 Doç. Dr. Guzaliya HAZİYEVA DEMİRBAŞ 
Konu: “Tatar Kültüründe Kadınla İlgili Gelenekler: Doğum”

09.30 – 09.45 Yrd. Doç. Dr. Nuran Malta MUHAXHERI - Doç. Dr. Suzan CANHASI
Konu: “Kosova Mamuşa'da Geçiş Dönemlerinde Kadının Rolü”

09.45 – 10.00 Yrd. Doç. Dr. Yılmaz IRMAK 
Konu: “Doğumdan Ölüme Bingöl Geçiş Dönemleri İnanç ve Uygulamalarında Kadının İnşâ Edici Rolü”

10.00 – 10.15 Arş. Gör. Kamile ÇETİN 
Konu: “Osmanlı Şairleri Düğün Tasavvuru İçinde Hangi Kadın Figürlerine Yer Vermiştir?”

10.15 – 10.30 Araştırmacı Ayşe AKMAN
Konu: “Anadolu’nun Bazı Yerlerinde Kına Gecesi Gelenekleri ve Kına Gecesi Geleneği Bağlamında Kadının Hayata Bakış Açısı Üzerine Bir Değerlendirme”

10.30 – 10.45 Bildirilerin Tartışılması
10.45 – 10.55 Çay Arası

09.00  1. OTURUM  SALON 4    
Oturum Başkanları: 1) Prof. Dr. Fatma ÖZTÜRK  2) Yrd. Doç. Dr. Ahmet Suat KARAHAN

09.00 – 09.15 Prof. Dr. Muhtarhan ORAZBAY 
Konu: “Türk Tarihinde Geleneksel Giyim ve Süslenmede Kadın Eserleri”

09.15 – 09.30 Yrd. Doç. Dr. Pınar OLGAÇ - Yrd. Doç. Dr. Songül KURU
Konu: “Pullarla Yaşayan Giysiler”

09.30 – 09.45 Öğr. Gör. Mine CERANOĞLU - Öğr. Gör. Feride GÜLER 
Konu: “Geçmişten Günümüze Nişan Bohçasında Yer Alan Gelin İç Giyimlerinin İncelenmesi”

09.45 – 10.00 Öğr. Gör. A.Didem ENGİN - Doç. Dr. Serkan İLDEN 
Konu: “Ana Tanrıça Kültü Üzerinden Çağdaş Takı Tasarımında Mısır Çamurunun Kullanımı”

10.00 – 10.15 Uzman Zerrin KARTAL - Doç. Dr. Filiz Nurhan ÖLMEZ 
Konu: “Aksu İlçesi Yukarıyaylabel Köyü Yöresel Giysileri”

10.15 – 10.30 Doç. Dr. Leyla YILDIRIM 
Konu: “Bir Göçmen Kadının Var Olma Savaşı”

10.30 – 10.45 Bildirilerin Tartışılması
10.45 – 10.55 Çay Arası

10.55  2. OTURUM  SALON 1     
Oturum Başkanları: 1) Prof. Dr. Kamil Veli NERİMANOĞLU  2) Yrd. Doç. Dr. A. Cihat KÜRKÇÜOĞLU

10.55 – 11.10 Prof. Dr. M. Hanefi PALABIYIK  
Konu: “Çocuklara Başörtüsünü Emretmek”

11.10 – 11.25 Prof. Dr. Münir ATALAR - Araştırmacı Habibe Ceren DAĞDEVİREN 
Konu: “Kadim Türk İnanç Sistemi Şamanizmde Kadın”

11.25 – 11.40 Yrd. Doç. Dr. Esra AKBALIK 
Konu: “Bir İnanç Pratiği Olarak Büyü ve Türk Halk Hikâyelerinde Büyüleyen Kadınlar”

11.40 – 11.55 Arş. Gör. Elhan MEMMEDOV 
Konu: “Eyneli Bey Sultanov’un Topladığı Ata Sözlerinde Kadın Hakları ve Kadına Münasebet”

11.55 – 12.10 Dr. Dilek KIZILDAĞ SOİLEAU
Konu: “Bir Kadın Ermiş: “Elif Ana”

12.10 – 12.25 Öğr. Gör. Naznaz TAWFEQ 
Konu: “Erbil ve Yöresinde Kadınların Ziyaret Yerleri İlgili İnanç ve Uygulamaları”

12.25 – 12.40 Bildirilerin Tartışılması

10.55  2. OTURUM  SALON 2     
Oturum Başkanları: 1) Prof. Dr. Taciser ONUK   2) Doç. Dr. Hikmet ATİK

10.55 – 11.10 Prof. Dr. Babek KURBANOV 
Konu: “Uzeyir Hacıbeyli Yaratıcılığında Kadın Mevzusu”

11.10 – 11.25 Prof. Dr. Ramilya YARULLİNA YILDIRIM - Araştırmacı Çetin YILDIZ 
Konu: “Kadın Konulu Tatar Türkülerinin Özellikleri”

11.25 – 11.40 Doç. Dr. Zuleyha ABDULLA 
Konu: “Azerbaycan Kadınının Dünya Müzik Kültüründe Rolü”

11.40 – 11.55 Doç. Dr. Sibel PAŞAOĞLU - Araştırmacı Alev TÜRKAN 
Konu: “Halk Türkülerinde Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Yaklaşımları”

11.55 – 12.10 Arş. Gör. Semih GEZER - Öğr. Gör. Burçin ASNA 
Konu: “Kadın Dengbêjler ve Onların Toplumdaki Algısı”

12.10 – 12.25 Uzman Sahra İpek EDİS 
Konu: “Urfa Türküsünde Bir Güzel: “Kadın”

12.25 – 12.40 Bildirilerin Tartışılması

10.55  2. OTURUM  SALON 3     
Oturum Başkanları: 1) Prof. Dr. Ali AKSU  2) Doç. Cihangir TERZİ

10.55 – 11.10 Yrd. Doç. Dr. Hanzade GÜZELOĞLU 
Konu: “Ahıska Türklerinin Sürgün Çilesinde Kadın (Ana, Eş Tipi)”

11.10 – 11.25 Yrd. Doç. Dr. Mehmet Cihat ÜSTÜN 
Konu: “Hamdî’nin Yusuf u Zeliha Mesnevisinde Sütannelik ve Süt Kardeşliğe Dayalı Bir Rivayet Üzerine Değerlendirme”

11.25 – 11.40 Öğr. Gör. Farizat KURAMAEVA 
Konu: “Türklerde Kadınlarla İlgili Akrabalık Terimleri”

11.40 – 11.55 Öğr. Gör. Aigerim KUSSAİNOVA 
Konu: “Kazak Ve Türk Atasözlerinden Hareketle Kadının Toplum ve Aile İçindeki Konumu”

11.55 – 12.10 Arş. Gör. Semra KILIÇ - Doç. Dr. N. Rengin OYMAN 
Konu: “Şanlıurfa’da Nazar, Fal ve Büyü İnançları”

12.10 – 12.25 Sanatçı Salih TURHAN 
Konu: “İcra Yönüyle Kadın Ağzı Türkülere Dair”

12.25 – 12.40 Bildirilerin Tartışılması

10.55  2. OTURUM  SALON 4     
Oturum Başkanları: 1) Prof. Dr. Muhitttin ELİAÇIK   2) Doç. Dr. Esma REYHAN

10.55 – 11.10 Prof. Dr. Özkul ÇOBANOĞLU 
Konu: “Halkbilimi Çalışmalarında Feminist Teori ve Kadın Folkloru”

11.10 – 11.25 Doç. Dr. Nimet YAPICI PEHLİVAN
Konu: “İstatistiksel Bakış Açısıyla Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Ve Kadın”

11.25 – 11.40 Doç. Dr. Refiye ŞENESEN 
Konu: “G.Hofstede'nin Erkeksizlik – Kadınsızlık (Masculinity) Faktörü Türkiye Analizinin Türk Halk Kültüründeki Kökleri Üzerine Bir Değerlendirme”

11.40 – 11.55 Okt. Nesrin ARI 
Konu: “Dil ve Cinsiyet”

11.55 – 12.10 Okt. Kevser CANDEMİR 
Konu: “Kuzey Kafkasyadan Anadoluya Göç Eden Çerkes Toplumunda Kadın”

12.10 – 12.25 Arş. Gör. Lale SAFİNA 
Konu: “Başkurt Ailesinde Kadının ve Annenin Rolü Ve Yeri” 

12.25 – 12.40 Bildirilerin Tartışılması

 

12.40 – 13.30 YEMEK ARASI

 

13.30  3. OTURUM  SALON 1   
Oturum Başkanları: 1) Prof. Dr. Dolunay ŞENOL  2) Doç. Leyla YILDIRIM

13.30 – 13.45 Prof. Dr. Ayşe YÜCEL ÇETİN 
Konu: “Âşık Tarzı Türk Şiirinde Kadın Tasavvuru”

13.45 – 14.00 Doç. Dr. Behiye KÖKSEL 
Konu: “Bâciyan-I Rum’dan Bacı Mahlaslı Kadın Âşıklara” 

14.00 – 14.15 Yrd. Doç. Dr. Ömer BAYRAM 
Konu: “Divan Şiirinde Folklora Yöneliş Yahut Molla Penah Vâkıf’ın Mahalli Güzelleri”

14.15 – 14.30 Yrd. Doç. Dr. Fahri DAĞI 
Konu: “Barak Ağıtlarında Kadın”

14.30 – 14.45 Dr. Nabi KOBOTARİAN 
Konu: “Şikârî Destanı’nda Kadın Tipi”

14.45 – 15.00 Araştırmacı Laura BOLATOVA 
Konu: “Kıssa Birjan Sal ile Sara Kızın Atışması” Eserindeki Kazak Kadın Tipi Olarak Sara Örneği”

15.00 – 15.15 Bildirilerin Tartışılması
15.15 – 15.25 Çay Arası

13.30  3. OTURUM  SALON 2  
Oturum Başkanları: 1) Prof. Dr. Ali ÇELİK  2) Doç. Dr. Ahmet Ali ASLAN

13.30 – 13.45 Prof. Dr. Işıl ALTUN
Konu: “ Kadın Âşıkların “Kadın” Algısına “İç”ten Bir Yaklaşım”

13.45 – 14.00 Doç. Dr. Halit Altay GÖDE - Araştırmacı Ayşe KARA 
Konu: “Geleneksel Kültür İçerisinde Kadın Hamamları ve Modern Kültürümüzdeki İzleri”

14.00 – 14.15 Doç. Bülent KURTİŞOĞLU - Araştırmacı Kübra ÜNER 
Konu: “Geçmişi Geleceğe Taşıyan Kültür Emekçisi Kadın; Fatma Dere”

14.15 – 14.30 Uzman Özlem AYDOĞDU ATASOY 
Konu: “Erzurum Hamam Geleneği ve Kadın”

14.30 – 14.45 Uzman Zerrin KARTAL 
Konu: “Isparta Müzesinde Bulunan Isparta ve Yörelerine Ait Bindallı Örnekleri”

14.45 – 15.00 Doç. Dr. Ayfer YILMAZ
Konu: “Kadın Ağzı Türküler”

15.20 – 15.35 Bildirilerin Tartışılması
15.35 – 15.45 Çay Arası

13.30  3. OTURUM  SALON 3   
Oturum Başkanları: 1) Prof. Dr. Tülay UĞUZMAN  2) Doç. Dr. Sıtkı YILDIZ

13.30 – 13.45 Prof. Dr. Sabri EYİGÜN 
Konu: “Toplumsal Cinsiyetçi Bakış Açısıyla Zülfü Livaneli’nin “Mutluluk” Romanında Kadın Algısı” 

13.45 – 14.00 Doç. Dr. Ranetta GAFAROVA 
Konu: “Türk Dünyasında Kırım Tatar Türk Kadınlarının Sosyal ve Siyasi Hayatımızda Oynadıkları Rol”

14.00 – 14.15 Doç. Dr. Serap TUNÇER - Araştırmacı Emine KESER 
Konu: “Türk Romanlarında, “Halk Kültürü’nde Kadının Yeri”ne Dair Ögelerin İzini Sürmek”

14.15 – 14.30 Yrd. Doç. Dr. Zülfikar BAYRAKTAR 
Konu: “Toplumsal Cinsiyet Kuramı Bağlamında Nasreddin Hoca Fıkralarında Kadın Olgusu Üzerine Bazı Tespit ve Değerlendirmeler”

14.30 – 14.45 Dr. Derya ŞAŞMAN KAYLI - Dr. Eren AKÇİÇEK 
Konu: “Mutfağın Cinsiyeti: Adını Kadın Bedeninden Alan Yemekler”

14.45 – 15.00 Doç. Dr. Ergün KOCA, Doç. Dr. Ayşen KOCA 
Konu: “Kırgızistan’da Kız Ala Kaçuu (Zorla Kız Kaçırma), Gelenek mi,  İnsanlık Suçu mu?”

15.20 – 15.35 Bildirilerin Tartışılması
15.20 – 15.35 Çay Arası

13.30  3. OTURUM  SALON 4   
Oturum Başkanları: 1) Prof. Dr. Gülnaz ABDULLAHZADE   2) Öğr. Gör. Nurettin ALBAYRAK

13.30 – 13.45 Prof. Dr. Ali Osman ÖZTÜRK 
Konu: “Türk Halk Türkülerinde Kadınların Önceliği-Dramatik Metinler Örneğinde Bir Çözümleme Denemesi”

13.45 – 14.00 Doç. Dr. Feride TAGİROVA 
Konu: “Tatar Türkülerinde 'Kadın ve Mutluluk' Konusunun Yansıması”

14.00 – 14.15 Doç. Cihangir TERZİ 
Konu: “Baba Ocağından Koca Evine Gelin Olma Yolculuğun Seyir Defterinden “Gelin Havaları”

14.15 – 14.30 Yrd. Doç. Dr. Zekiye ÇAĞIMLAR 
Konu: “Çukurova Türkülerinde Kadın”

14.30 – 14.45 Yrd. Doç. Dr. Ayşe DUVARCI 
Konu: “Türkülerimizin Kadınlarına Halk Bilimsel Bir Yaklaşım”

14.45 – 15.00 Dr. Emel ŞENOCAK 
Konu: “Görsel ve İşitsel Sanat Dallarında Kadına Bakış Açısı ve Şiddet”

15.20 – 15.35 Bildirilerin Tartışılması
15.20 – 15.35 Çay Arası

15.35  4. OTURUM   SALON 1
Oturum Başkanları: 1) Prof. Dr. Can ETİLİ ÖKTEN 2) Doç. Dr. A. Serap TUNÇER

15.35 – 15.50 Prof. Dr. Ali DUYMAZ 
Konu: “Dede Korkut Kitabında “Yad Kızları” Algısı Üzerine”

15.50 – 16.05 Doç. Dr. Ayşen KOCA - Doç. Dr. Ergün KOCA 
Konu: “Kırgız Mitolojisinde Kadın Tasvirleri”

16.05 – 16.20 Öğr. Gör. Nurettin ALBAYRAK 
Konu: “Yunus Emre'de Kadın”

16.20 – 16.35 Yrd. Doç. Dr. Mehmet Turgut BERBERCAN 
Konu: “İslam Öncesi Türk Metinlerinde Kız ve Kadın”

16.35 – 16.50 Öğr. Gör. Burçin ASNA - Arş. Gör. Semih GEZER 
Konu: “Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Zaza Atasözlerinde Kadın İmgesi”

16.50 – 17.05 Öğr. Gör. Aksaamai OMURALİEVA 
Konu: “Kırgız Atasözlerinde Kadın ve Kadınla İlgili Tespitler”

17.05 – 17.20 Bildirilerin Tartışılması
17.20 – 17.30 Çay Arası

15.35 4. OTURUM   SALON 2
Oturum Başkanları: 1) Prof. Dr. Suphi SAATÇİ  2) Doç. Dr. Kamile AKGÜL

15.35 – 15.50 Prof. Halil BUTTANRI 
Konu: “Nakkaşbaşı Levni ve Cahide Keskiner’in Minyatürlerinde Kadın”

15.50 – 16.05 Doç. Dr. Nilay ERTÜRK - Yrd. Doç. Dr. Esra VAROL
Konu: “Geleneksel El Sanatlarından Çorap Örücülüğü: Eskişehir Çifteler İlçesi Örneği”

16.05 – 16.20 Yrd. Doç. Dr. Gonca YAYAN - Arş. Gör. Hamide VURAL 
Konu: “Halk Kültürümüzde Yer Alan Hayvan Kültünün Resim Sanatındaki Kadın Sanatçılarımıza Etkisi”

16.20 – 16.35 Yrd. Doç. Mesude Hülya DOĞRU 
Konu: “Levni’nin Kadın Minyatürlerinde Çiçek”

16.35 – 16.50 Araştırmacı Somayeh EASY CENGİZ 
Konu: “Oğuznâme ve Şehnâme’de Kadın”

16.50 – 17.05 Öğr. Gör. Dr. Ayşegül KARAKELLE - Prof. Dr. Nuran KAYABAŞI 
Konu: “Hatay Ve Urfa Suruç İlçesi Halk Eğitim Merkezlerinde Kadınların Yaptıkları El Sanatları Çalışmaları”

17.05 – 17.20 Bildirilerin Tartışılması
17.20 – 17.30 Çay Arası

15.35  4. OTURUM   SALON 3
Oturum Başkanları: 1) Prof. Dr. Faruk ARAL   2) Doç. Bülent KURTİŞOĞLU

15.35 – 15.50 Prof. Dr. Tamilla ABBASHANLI ALİYEVA - Araştırmacı Gamze GÜLTÜRK 
Konu: “Azerbaycan’ın Karabağ Bölgesindeki Örf-Adetlerin İcrasında Kadınların Rolü”

15.50 – 16.05 Dr. Rıdvan ÇİTİL 
Konu: “Dala Vilayetının Gazete Sayfalarında Kadın Meselesiyle İlgili Yazılar”

16.05 – 16.20 Doç. Dr. Rasim ÖZYÜREK 
Konu: “Selanik Kılkış Yöresinden Konya Ereğlisine Gelen Türklerin Örf ve Adetleri”

16.20 – 16.35 Dr. Asuman Güneş ULUS 
Konu: “Oğuz Grubu Türk Kahramanlık Destanlarında Kahramanların Anneden Kopuşu”

16.35 – 16.50 Dr. Çiğdem SABBAĞ 
Konu: “Adıyaman’da Kadınların Kışlık Yiyecek Hazırlıkları”

16.50 – 17.05 Arş. Gör. Gülperi MEZKİT SABAN 
Konu: “Türk Töresi’nde Kadın Üzerinden Namus Sürdürme Anlayışı Sorunsalı ve Namus Cinayetleri Üzerine Bazı Tespitler”

17.05 – 17.20 Bildirilerin Tartışılması
17.20 – 17.30 Çay Arası

15.35  4. OTURUM   SALON 4
Oturum Başkanları: 1) Prof. Dr. Sabri EYİGÜN  2) Doç. Dr. Sibel PAŞAOĞLU

15.35 – 15.50 Prof. Dr. Erman ARTUN 
Konu: “Çukurova Ağıt Söyleme Geleneğinde Kadın Ağıtçılar ve Dızdızlama”

15.50 – 16.05 Prof. Dr. Tülay UĞUZMAN 
Konu: “Türk Halk Kültürünün Bazı Sözlü Ürünlerine Yansıyan Kadın Algısı Üzerine Bir Değerlendirme”

16.05 – 16.20 Yrd. Doç. Dr. Burhan KAÇAR 
Konu: “Kadına Şiddetten Ağıtlara”

16.20 – 16.35 Yrd. Doç. Dr. Canser KARDAŞ 
Konu: “Kürt ve Türk Atasözlerinde Kadın Motifi”

16.35 – 16.50 Dr. İbrahim FİDAN 
Konu: “Arap Atasözlerinde Kadın İmgesi: VII-XII Y.Y.”

16.50 – 17.05 Arş. Gör. Nilgün AYDIN 
Konu: “Kız-Kadın Kimliğinin Oluşumu ve Kadına Bakış Bağlamında Toplumsal Algıya Yön Veren Atasözleri”

17.05 – 17.20 Bildirilerin Tartışılması
17.20 – 17.30 Çay Arası

17.30   SON OTURUM
Oturum Başkanları: 1) Prof. Dr. Nihan YAĞIŞAN  2) Yrd. Doç. Dr. Fatih İYİYOL

17.30 – 17.45 Prof. Dr. Hayrettin İVGİN 
Konu: “Geleneksel Kültürde Ayna ve Kadın”

17.45 – 18.00 Doç. Dr. Kamile AKGÜL - Öğr. Gör. Esen KUNT 
Konu: “Susuz Yaz: Kadın, Beden, Toprak”

18.00 – 18.15 Yrd. Doç. Dr. Aydın GÖRMEZ 
Konu: “Kadın Cadılar; Cadı Kadınlar”

18.15- 18.30 Uzman-Öğretmen Elif Tuba TATAROĞLU ASLAN
Konu: "Anadolu Tıbbi Folklorunda Cilt Hastalıkları Üzerine Kadın Halk Hekimlerinin Tedavi Uygulamaları"

18.30 - 18.45 Doç. Dr. İlkin GULİYEV 
Konu: “Köroğlu” Destanında Kadın Karakterleri”

 

18.45 – 19.00 GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

Beğendim 0 Muhteşem 0 Haha 0 İnanılmaz 0 Üzgün 0 Kızgın 0

HABERE YORUM YAZIN

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


yükleniyor
ANKET

HABER SİTEMİZİ NASIL BULUYORSUNUZ ?

NAMAZ VAKİTLERİ
yukarı çık