Şanlıurfa
02 Ekim, 2022, Pazar
 • DOLAR
  18.33
 • EURO
  18.11
 • ALTIN
  982.85
 • BIST
  3245.76
 • BTC
  19316.84$

KARAKÖPRÜ BELEDİYESİNDEN EKMEK FIRIN KİRALAMA İHALESİ

KARAKÖPRÜ BELEDİYESİNDEN EKMEK FIRIN KİRALAMA İHALESİ
Karaköprü Belediyesine ait, Akpiyar Mahallesi 4148 Sk. Baharkent Sitesi yanı 150 m²’ lik Etli Pide Pişirme Fırını, 26/05/2022 Perşembe Günü Saat, 09:30’ da 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereği Açık Teklif usulü ile Belediye tarafından Encümen Salonunda yapılacak ihale ile kiraya verilecektir.

ETLİ PİDE PİŞİRME FIRINI KİRALANMASI
İLANI

     

1- Karaköprü Belediyesine ait, Akpiyar Mahallesi 4148 Sk. Baharkent Sitesi yanı 150 m²’ lik  Etli Pide Pişirme Fırını, 26/05/2022 Perşembe Günü Saat, 09:30’ da 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereği Açık Teklif usulü ile Belediyemiz Encümen Salonunda yapılacak ihale ile kiraya verilecektir.

Kiralanan Yerin EvsafıAylık Kira Bedeli
(KDV Dahil)
Muhammen Bedel
(KDV Dahil)
(36 Aylık)
Geçici Teminat (%3)
(3 Yıllık)
Akpiyar mahallesi 4148 sk. Baharkent sitesi yanı 150 m²’ lik  Etli Pide Pişirme Fırını13.000,00 TL468.000,00-TL14.040,00- TL


2- İhale ile ilgili Şartname Karaköprü Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünden mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir. İhale şartnamesinin satış bedeli 100,00 TL’ (Yüz Türk Lirası) dır.

3- İhaleye Katılacaklardan Aşağıdaki Şartlar Aranır;
A) İstekli gerçek kişi ise;
  a) Türkiye’ de Kanuni ikametgâhı olması,
b) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile Elektronik posta adresi,
c) Noter tasdikli imza beyannamesi,
ç) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
d) İhaleye iştirak edecek tarafından her sayfası imzalanmış şartname,
e) Nüfus Cüzdanı Sureti veya arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi,
f) İhale Şartnamesi satın aldığına dair makbuz aslı,             
g) Yukarıdaki tabloda belirtilen muhammen bedelin en az %3’ ü tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya Limit Dahili Süresiz Banka Teminat Mektubu,
ğ) SGK, Maliye ve Karaköprü Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge,
h)İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerden dolayı yargı kararıyla hüküm giymediğine dair belge,
ı) İhaleye katılacak olanların son 10 yıl içinde en az 3 yıl Etli Pide Pişirme Fırını veya Unlu Mamulleri vb. işlettiğine dair işyeri açma ruhsatını belge olarak sunmaları gerekmektedir. Sermayesi % 100 Kamuya ait olan şirketlerde bu şart aranmaz.
B) İstekli tüzel kişi olması halinde yukarıda istenen belgelere ek olarak;
  a) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasından tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
b) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile Elektronik posta adresi,
c) İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil gazetesi, bu bilgilerin tamamının Ticaret Sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini sunmaları gerekmektedir.

4-  İhaleye iştirak etmek isteyen istekliler, en geç; 25.05.2022 Çarşamba Günü saat, 16.00’ ya kadar yukarıda istenen belgeler ile birlikte Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.
            İhaleye iştirak edeceklere duyurulur

https://www.ilan.gov.tr/ilan/983953/emlak-is-yeri-ve-ticari-isletme-etli-pide-firini-kiraya-verilecektir

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!